Strona główna » Jak to działa?

Jak to działa?

Jak działa legislator obywatelski ZmieńPrawo.pl
Jak działa legislator obywatelski ZmieńPrawo.pl

Wszystko wygląda tak:

1. Dodajesz problem. Nad jego treścią pracują prawnicy.

2. Problem zostaje opisany przez redakcję – najczęściej jest to problem konkretnej instytucji prawnej funkcjonującej w dowolnej gałęzi prawa.

3. Wskazujesz rozwiązanie. Rozwiązanie możesz dodać jako użytkownik, organizacja lub firma.

4. Użytkownicy głosują na najlepsze rozwiązanie.

5. Rozwiązanie problemu, które osiąga 2 000 głosów poparcia, zostaje ocenione przez eksperta prawnego, którego komentarz ukazuje się pod rozwiązaniem.

6. Dla rozwiązania problemu, który osiąga 10 000 głosów poparcia, zostaje przygotowana ustawa, która trafia do procedury legislacyjnej.

7. Głosowanie posłów nad ustawą obserwujemy na Obserwatorze Legislacyjnym, który pokazuje stanowisko każdego posła z osobna.

8. Ustawa, która nie wchodzi w życie, trafia do Kodeksu Obywatelskiego i wypełnia szufladę obywatelskich rozwiązań.

Założenia:

1. Portal ma być wspólnym narzędziem obywatelskiego udziału w dyskusji o prawie. Skierowany jest przede wszystkim do zaangażowanych obywateli.

2. Dyskusji poddajemy zarówno problemy prawne, jak i problemy społeczne oraz instytucjonalne, które mogą być wyeliminowane za pomocą przemyślanych regulacji prawnych.

3. Unikamy dyskusji o sprawach światopoglądowych. Zajmujemy się centrum problemów, czyli pomijamy sprawy bardzo drobiazgowe (np. trzecia rubryka PITu 4), jak i fundamentalne dylematy, jak aborcja, eutanazja, kara śmierci, czy też powszechnie nagłaśnianie dzisiaj kwestie obyczajowe. Pomiędzy tymi sprawami jest olbrzymia przestrzeń problemów zasługujących na rozwiązanie.

4. Wierzymy w potencjał i mądrość instytucji społeczeństwa obywatelskiego i cieszymy się, jeśli zechcą potraktować portal jako wspólny.

5. Portal jest apolityczny, pozapolityczny, niepolityczny. Nie publikujemy propozycji partii politycznych.

6. Rozmawiamy z perspektywy instytucji prawnych, które mogą kumulować się w większych aktach normatywnych. Dlatego np. dążymy do konsensusu w zakresie poszczególnych instytucji prawa rodzinnego (jak opieka czy alimenty), tak by całość skumulować w formie dobrze urządzonej ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (lub przynajmniej kompleksowej nowelizacji).

7. Pracujemy z ekspertami prawnymi, ekspertami w innych przestrzeniach życia obywatelskiego, praktykami różnych dziedzin i zawodów. Zespół redakcyjny tworzą prawnicy, doktoranci, studenci prawa i innych kierunków pokrewnych.

8. Redakcja problemów i rozwiązań zmierza do możliwie czytelnego przedstawienia spraw, które poddajemy pod głosowanie. Redakcję rozwiązań uzgadniamy każdorazowo z ich autorem i dbamy o najwłaściwsze oddanie jego intencji.

9. Motywuje nas silne przekonanie o potrzebie istnienia tego portalu jako niezbędnej części struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Do góry

Zgłoś problem


lub otwórz formularz w nowej karcie

Nick (wymagane)

Adres email (wymagane)

Dział prawa

Opis problemu

Czy doświadczyłeś/aś osobiście tego problemu?
 tak nie